PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


Peperiksaan akhir tahun 2009 berlangsung pada 26 Oktober hingga 4 November 2009. Semua pelajar SKPP menduduki peperiksaan tersebut pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
Tujuannya untuk menguji tahap penguasaan murid dalam semua mata pelajaran yang telah dipelajari sepanjang tahun 2009.
Semoga semua pelajar berjaya.

0 ulasan:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP