MISI DAN VISI SKPP


VISISEKOLAH KEBANGSAAN PARIT PENGHULU
Sekolah Kebangsaan Parit Penghulu menjadi sekolah cemerlang di Kawasan Merlimau menjelang tahun 2015


MISI
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT PENGHULU


Melahirkan pelajar cemerlang, gemilang dan terbilang dalam semua bidang dengan sokongan padu warga sekolah dan komuniti selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan

FALSAFAH
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT PENGHULU


Pendidikan sekolah rendah adalah satu usaha untuk membentuk dan melahirkan murid-murid yang dapat memperkembangkan potensi diri dengan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Usaha yang berterusan secara bersama dan bergabung tenaga bagi melahirkan anak didik yang berakhlak mulia, berilmu, berbudaya penyayang dan berketrampilan. Usaha membina diri meliputi aspek rohani, jasmani, emosi, intelek dan penghayatan nilai-nilai murni.

0 ulasan:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP